Niepubliczne Przedszkole Prywatny Żłobek – Poznań Rataje Nowe Miasto

O Nas Przedszkolakach

Poznaj nasze przedszkole

Jesteśmy Przedszkolem Królewskim, które znajduje się przy ulicy Miłosławskiej, w dzielnicy Komandoria w otoczeniu domków jednorodzinnych i zieleni.

Skąd ta nazwa?

Gród Mieszka !
Witamy na ziemiach Mieszka I naszego pradziejowego Księcia, który na tej ziemi rozbił swój pierwszy namiot i ze swoim wojskiem podbijał kolejne ziemie przyszłej Polski.

My potomkowie naszego Wodza Królewskiego krzewimy tą tradycję niczym z Królestwa rodem na ziemiach tych. My, mali potomkowie Księcia naszego wodza jedynego!

Przedszkole Królewskie w Poznaniu znajduje się na ziemiach Piastów Poznańskich w niedalekiej odległości od najstarszej Katedry w Polsce oraz ziemiach, które zapanował pierwszy Książę Mieszko I zapoczątkował historię Polski.

Tutaj powstało Przedszkole, które niemal od 2013 roku krzewi historię i tradycję ojcowskiego rodu. Dzieci traktowane są niczym z królewskiego grodu, ale i z dyscypliną oraz umiejętnością współpracy. Tutaj wybierany jest Król, Gwardia Królewska.

W naszym przedszkolu i żłobku zapewniamy bezpieczny i radosny rozwój każdego dziecka w miłej, rodzinnej atmosferze.

Każde dziecko traktowane jest przez nas indywidualnie.

Jesteśmy po to aby tworzyć każdemu dziecku warunki, które pomogą mu osiągnąć sukces na miarę jego potrzeb możliwości.

W każdym dziecku staramy się rozbudzić ciekawość poznawczą i aktywność twórczą.

Pomagamy im stawać się samodzielnymi w sferze intelektualnej, społecznej i fizycznej.

Wspomagając naszych wychowanków w rozwoju stosujemy aktywne metody nauczania i wychowania.

Kształtujemy umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę.

Posiadamy interesującą ofertę zajęć dodatkowych.

Rzetelnie informujemy Rodziców o rozwoju dziecka, zachęcamy ich do współpracy jako cennych partnerów w wychowaniu dzieci.

Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…

” J. Korczak “

Twoje wyjątkowe dziecko potrzebuje wyjątkowego przedszkola i żłobka, w którym odkryte i docenione zostaną jego mocne strony, a My możemy mu to zapewnić.

Ponadto, to co Nas wyróżnia i sprawia, że możemy w najlepszy możliwy sposób sprawować opiekę nad Twoją pociechą to to, że:

 • Zapewniamy naszym Milusińskim szansę na wszechstronny, indywidualny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia.
 • Codzienny program wzbogacony jest o liczne warsztaty artystyczne, rozwijające wyobraźnie, pomysłowość, oryginalność.
 • Cieszymy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje u nas troska o dobro dziecka i atmosfera dobrej zabawy.
 • Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich, podwyższając ich poczucie własnej wartości i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
 • Zapewniamy zajęcia z doświadczoną kadrą pedagogiczną i anglojęzyczną.
 • Rozbudzamy ciekawość poznawczą. 
 • Odkrywamy i rozwijamy zdolności artystyczne, muzyczne, językowe, sportowe poprzez zapewnianie licznych zajęć dodatkowych w postaci: rytmiki, karate, gimnastyki korekcyjnej, nauki tańca, nauki języka angielskiego.
 • Podejmujemy stałą współpracę z rodzicami, co pozwala uczynić ich współtwórcami naszego przedszkola i przybliżyć szczegóły z życia milusińskich podczas pobytu w przedszkolu.
 • Ważną częścią naszych działań jest również wspieranie dzieci z różnego rodzajami trudnościami np.: w rozwoju mowy lub innych funkcji umysłowych i ruchowych, zapewniając im stałą opiekę oligofrenopedagoga i psychologa.
 • Zapewniamy diagnozę i fachową opiekę logopedyczną.
 • Prowadzimy grupę anglojęzyczną – 5 godzin zajęć dziennie z lektorem w języku angielskim.
 • Zapewniamy fachowe przygotowanie dzieci 5 – letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Zapewniamy smaczne 3 główne posiłki i 2 przekąski codziennie przygotowane w przedszkolnej kuchni z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych małego dziecka.
 • Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do 17.00 dzięki czemu rodzice mogą wykonywać obowiązki zawodowe bez obaw o swoją pociechę.

Poprzez niezapomniane przeżycia, zabawę i naukę stwarzamy warunki na szczęśliwe dzieciństwo!

Atmosfera – to, że wszyscy, którzy pracują w Chatce lubią swoją pracę a nasze Przedszkole, to miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom.

Pasja – nasi Nauczyciele pracują z zaangażowaniem i oddaniem, a także z ogromną wrażliwością na dziecko, jego problemy, potrzeby i oczekiwania.

Uważnie je obserwując dają wsparcie i pomoc w trudnej dla Dziecka sytuacji.

Otwartość – pracują u nas Ciocie i Wujkowie,

Doświadczenie – z powodzeniem działamy od 2013 roku,

Dziecko w naszym przedszkolu i żłobku jest traktowane podmiotowo, z dużym szacunkiem, wyrozumiałością i zainteresowaniem we wszelkich obszarach funkcjonowania.

Mały człowiek, który staje się przedszkolakiem może liczyć na ciepłą, miła ale tez konsekwentną i fachową opiekę cioć, które proponują mu mnóstwo działań, dzięki którym rozwija własną wiedzę o świecie i sobie samym.

A wszystko to dzięki metodzie pedagogiki zabawy!

Staramy się wychowywać dzieci przyzwyczajając je do zdrowego trybu życia. Dbamy o odpowiedni relaks podczas i po pracy, zapewniamy cztery posiłki w ciągu dnia, staramy się aby nasi podopieczni spędzali możliwie jak najwięcej czasu na dworze, troszczymy się o to, by dzieci które potrzebują snu, miały po temu warunki i okazję.

Proponujemy szereg zajęć wzbogacających wiedzę dziecka, pobudzających wyobraźnię, sprawiających ,że nauka pewnych treści wynikających z założeń programowych, staje się przyjemnością i przygodą.

Ciekawe zajęcia edukacyjne, zgodne z nowa podstawą programową, do których realizacji wykorzystujemy różne nowatorskie metody twórczej pracy z dzieckiem, a także: rytmika, logopedia, warsztaty teatralne, opieka i spotkania z psychologiem, warsztaty plastyczne, oraz czytanie metoda symultaniczno-sekwencyjną, ju–jitsu, taniec, projekt Bajarka, doświadczenia na wesoło, zajęcia kulinarne.

Każdego rodzica staramy się angażować aktywnie w życie przedszkola, zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach otwartych, imprezach przedszkolnych, proponujemy prowadzenie zajęć w grupie, do której przynależy dziecko( opowiadanie o swojej pasji, ciekawym zawodzie, który rodzic wykonuje, przygodzie, książce), prowadzimy program adaptacyjny „Łatwy start ”, którego celem jest stworzenie takich warunków, opartych na silnej współpracy przedszkola z rodzicami, aby dziecko jak najmniejszym kosztem emocjonalnym weszło w tryb pracy placówki.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na to, by rodzice, będąc członkami życia przedszkolnego, mogli lepiej rozumieć dziecko i jego świat.

Jako przedszkole ,względem rodziców , pełnimy zatem rolę wspomagającą w procesie wychowawczym.

Nie narzucamy ale proponujemy, nie negujemy ale przedstawiamy tez inne rozwiązania, zachęcamy i pokazujemy dziecko jakim jest w przedszkolu, na podstawie fachowej obserwacji i diagnozy.

W naszym przedszkolu pracują wykwalifikowani nauczyciele, którzy swoja pasją twórcza zarażają dzieci.

Wszystkie Ciocie i Wujkowie mają predyspozycje do wykonywanego zawodu, ich działania są monitorowane i oceniane.

Nauczyciel prowadzący grupę ściśle współpracuje z nauczycielem wspomagającym.

Działania opiekunów grup wspierają też pomoce wychowawcy, właściciel i dyrektor przedszkola i żłobka.

Podmiotowego traktowania dziecka, otwartej postawy wobec dziecka, szanowania jego praw, umiejętnego i przemyślanego stymulowania rozwoju małego człowieka,

Również: stałej współpracy z rodzicami, informowania ich na bieżąco o postępach dziecka, jak i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych poprzez poznawanie nowych metod pracy, uczestniczenie w szkoleniach, studiach wzbogacających ich warsztat pracy

„Królewskie” zapewnia nauczycielom i pozostałym członkom kadry możliwość rozwoju, organizując szkolenia jak i wspierając ich inicjatywy własne.