Niepubliczne Przedszkole Prywatny Żłobek – Poznań Rataje Nowe Miasto

Oferta żłobka

Wariant podstawowy lub adaptacja

czesne miesięczne do 12:00

650 PLN

z wyżywieniem .  W przypadku otrzymania zniżek cena wynosi 250 zł z wyżywieniem.

Wariant rozszerzony

czesne miesięczne do 10h

800 PLN

 z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi. Cena uwzględnia wszystkie zniżki. Dofinansowanie UM oraz inne Instytucje lub Program. 

Wariant najlepszy

czesne miesięczne do 10h

590 PLN

+  stawka żywieniowa z zajęciami dodatkowymi. Cena uwzględnia wszystkie zniżki. Dofinansowanie UM oraz inne Instytucje lub Program. 

Zadatek na poczet opłat

400 PLN

Oferta w ramach czesnego

Zajęcia z zakresu fizyki i chemii odpowiadające na pytania dzieci: dlaczego? Najlepszym sposobem poznania otaczającego nas świata jest jego doświadczanie. Dzieci będą wykonywać proste eksperymenty, dzięki którym dzieci dojdą do wyjaśnienia zachodzących zjawisk. Prowadzne przez nauczycieli ( 1 raz w miesiącu ).

Zabawy prowadzone podczas zajęć ćwiczą aparat artykulacyjny rozwijając go i kształtując (co ma szczególne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka), uczą prawidłowego oddechu podczas mówienia, rozwijają percepcję słuchową, wzbogacają słownictwo czynne i bierne, kształtują mowę ekspresyjną. Wspierają rozwój dziecka w zakresie: percepcji wzrokowej, motoryki, pamięci, koordynacji wzrokowo–ruchowej i słuchowo-ruchowej, wspomagają terapię logopedyczną oraz naukę czytania i pisania. Prowadzone przez nauczycieli ( 1 raz w tygodniu ).

Zabawa z rytmem i muzyką, ruchowa rozgrzewka oraz nauka piosenek i wierszyków. Podczas zajęć doskonalimy koordynację ruchową oraz koncentrację. Przy radosnych piosenkach pomagamy rozładować niespożyte pokłady energii maluchów. Prowadzone przez nauczycieli ( 1 raz w tygodniu ). 

Nauka klasycznych piosenek. Przy akompaniamencie sprzętu dzieci mają okazję obcować z piękną muzyką oraz spontanicznym tańcem

Zabawy z czasów rodziców, a nawet dziadków, to fantastyczna rozrywka międzypokoleniowa. Celem zajęć jest kształtowanie kontaktów społecznych oraz rozwijanie sprawności ruchowej.
Na zajęciach trenujemy przeróżne umiejętności. Poznajemy memo, bierki, domino, puzzle, bystre oczko, szukamy szczegółów na obrazku, znajdujemy różnice, odtwarzamy zapałkowy układ. Rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą, koncentrację, logiczne myślenie, kreatywność. Mile witamy również liczby i literki.
Podczas zajęć wykorzystujemy wybrane elementy metody pracy Marii Montessori. W metodzie tej wychowanie jest rozumiane, jako wspieranie dziecka w rozwoju, wyrażające się w spełnieniu prośby dziecka „pomóż mi samemu to zrobić”. Relacja dziecko-opiekun przebiegają na zasadzie współpracy. Na zajęciach ćwiczymy umiejętności praktyczne życia codziennego oraz sprawność manualną.
Julian Tuwim, Jan Brzechwa czy też Maria Konopnicka to towarzysze dzieciństwa wielu pokoleń. Ich twórczość niezmiennie już od pokoleń bawi i uczy. Na zajęciach poznajemy ich twórczość, odnajdujemy ukryte morały i przesłania w ich wierszach. Każde z zajęć przeplatamy elementem plastycznym lub muzycznym. Czytanie bajek ma ogromne znaczenie dla rozwoju emocjonalnego dzieci oraz rozbudzania ich wyobraźni. Łatwe do zapamiętania, wpadające w ucho wierszyki, dzięki którym dzieci ćwiczą pamięć oraz dostrzegają melodię języka, co ma pozytywny wpływa na rozwój mowy.
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych, podczas których dzieci mają możliwość spróbowania swoich sił w różnych technikach i formach aktywności artystycznej. Tematykę prac dostosowujemy do pór roku i kalendarza ważnych wydarzeń Na zajęciach rozwijamy wyobraźnię oraz wzmacniamy koordynację wzrokowo-ruchową.
Czytanie bajek pozwala na poznawanie twórczości różnych autorów oraz wyciszenie po aktywnościach dnia codziennego.
Koncerty Mozaiki to cykl spotkań z różnymi formami sztuki. Spotkania te pełnią rolę artystyczną oraz edukacyjną i realizowane są w oparciu o autorskie scenariusze powstałe we współpracy z profesjonalnymi artystami. Spotkania mają charakter interaktywny – dziecko ma szansę być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą. Konsultantem w zakresie scenariuszy i materiałów dydaktycznych jest dyrygentka i nauczycielka muzyki – Maria Górska. Spotkanie ze sztuką jest dla dzieci swego rodzaju świętem – poza merytoryczną i artystyczną jakością, animatorzy Mozaiki dbają o wizualną stronę spotkań – scenografię i profesjonalne sceniczne oświetlenie.
Świat muzyki fascynuje i rozwija wrażliwość dzieci. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat gatunków muzyki, zapoznania z rodzajami muzyki jak np. jazz, muzyka klasyczna czy reggae.
Na zajęciach dzieci poznają różne piosenki w języku angielskim oraz ich tłumaczenia, co pomoże im utrwalić znane już słowa czy zdania oraz szybko przyswoić nowe. Dodatkowo dzieci przy wykonywaniu piosenek używają instrumentów i rekwizytów. Celem zajęć jest poza nauką słówek kształtowanie poczucia rytmu i umuzykalnienie młodych artystów.